Behandeling verbeteren

Verbeteren van de zorg voor kinderen met kanker

Gezondheidszorg is een recht, geen voorrecht. Een recht dat is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Elk kind heeft recht op de beste gezondheidszorg, maar krijgt die nog niet. World Child Cancer wil kinderen met kanker in lage- en middeninkomenslanden de juiste zorg geven, en wil dit bereiken door samenwerking van het Prinses Máxima Centrum en ziekenhuizen in lage- en middeninkomenslanden.

Het is niet bekend waardoor kinderen kanker krijgen, maar we weten wél hoe ze behandeld kunnen worden. In veel lage- en middeninkomenslanden is goede zorg en behandeling niet voor iedereen toegankelijk, waardoor kinderen met kanker sterven. Dit kan voorkomen worden met goede kennis van kanker, goed opgeleide gezondheidswerkers, toegang tot medicijnen en apparatuur.

Het is een situatie die de ongelijkheid in de zorg drijft en jaarlijks duizenden vermijdbare sterfgevallen veroorzaakt.

Lisa Zwiers en kind in Eldoret, Kenia

Het werk dat we doen

World Child Cancer verbetert de behandeling van en zorg voor kinderen met kanker door:

Het samenbrengen van lokale, regionale en internationale experts voor uitwisseling van vaardigheden en kennis (twinning partnerships).

Het beschikbaar stellen van apparatuur, medicijnen en ondersteuning voor artsen en verpleegkundigen.

Het ontwikkelen van gecertificeerde trainingen in het herkennen en de behandeling van kinderkanker, in samenwerking met aanbieders van gezondheidsvoorlichting.

We kunnen duizenden kinderlevens redden door kinderen met kanker de beste zorg en behandeling te geven.
ONTDEK MEER

Onze Geschiedenis

Ons Team

Vacatures

Jaaroverzichten & Rekeningen
Doe je mee?

Samen kunnen we de kloof in de kinderkankerzorg dichten.

DONEREN