Partner Organisaties

Wij zijn dankbaar voor de medewerking en steun van onze partners

Partnerziekenhuizen

Onze samenwerkingen zijn gericht op twinning programma’s tussen ziekenhuizen in lage- en middeninkomenslanden en instellingen in hoge-inkomenslanden. Partnerziekenhuizen vormen de basis van onze programma's en zusterinstellingen zijn van vitaal belang bij het ondersteunen van ons werk door de overeenkomst dat hun deskundige medewerkers hun kostbare tijd op vrijwillige basis ter beschikking stellen. Zonder hun buitengewoon genereuze bijdrage zouden deze samenwerkingen niet mogelijk zijn.

Zorgorganisaties

Er is een aantal partnerorganisaties dat ons werk ondersteunt en eraan meewerken, waaronder organisaties die specifiek gericht zijn op kanker, en andere niet-gouvernementele organisaties. De schat aan kennis en ervaring die deze partners inbrengen in de programma’s zorgt ervoor dat we werken volgens best-practice en vergroten de impact van ons werk.

Other Organisations

World Child Cancer collaborates with other non-governmental and civil society organisations in our programme work, using the strength and knowledge of partners in specific areas or around particular activities.

Doe je mee?

Samen kunnen we de kloof in de kinderkankerzorg dichten.

DONEREN