Vroege diagnose kinderkanker

We helpen meer kinderen om een diagnose te krijgen

Overleven begint met een vroege en juiste diagnose.

Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op genezing.

In verschillende landen wordt het niet opgemerkt als een kind kanker heeft. Bovendien is de zorg inefficiënt en traag, waardoor kostbare tijd verloren gaat die voor genezing van kanker belangrijk is. Dit kan veranderen door goede voorlichting en bewustwording, ook van de behandeling en het medicijngebruik. Wanneer patiënten trouw hun medicatie nemen, stijgen hun overlevingskansen.


Het is een kans die vaak wordt gemist. In sommige landen is het ziektebewustzijn zo laag dat de meeste gevallen niet worden gediagnosticeerd. En voor doorverwezen kinderen kunnen tekortschietende zorgtrajecten en beperkte diagnostiek tijd vergen die ze niet hebben.

Dit betekent dat het allemaal te laat gebeurt.

En zodra de kanker stadium 4 bereikt, is palliatieve zorg vaak de enige optie.

Maar met voorlichting en bewustwording kunnen we dit veranderen.

Zo leidde vorig jaar in Ghana onze Early Warning Signs-campagne (het trainen van eerstelijnsgezondheidswerkers om de symptomen van kinderkanker te herkennen) tot een toename van 28% in diagnoses. Ondanks de Covid-19 pandemie.

arts achter microscoop

Arts achter microscoop

Vroege diagnose is de sleutel tot overleving

Training van gezondheidszorgpersoneel over de vroege symptomen van kanker bij kinderen is essentieel voor het verbeteren van de diagnose en de overlevingskansen.

Het werk dat we doen

Vroege diagnose van kanker bij kinderen biedt betere resultaten bij de behandeling van kanker. Daarom werkt World Child Cancer aan een vroege diagnose, door:

Dit doen wij door:

  •           Mensen bewuster te maken van symptomen en signalen van kanker bij kinderen.

  • Medisch personeel te informeren en te ondersteunen in het omgaan met kinderen met kanker.
  • Het bevorderen van onderzoek naar en het verbeteren van de zorg voor patiëntjes in onze partnerziekenhuizen en behandelcentra.
Met uw steun krijgen kinderen met kanker de juiste diagnose en zorg om te genezen.

Ontdek meer verhalen…

Gertjan Kaspers

Kinderoncoloog en directeur Outreach Prinses Máxima Centrum

Lees meer

Eddy Supriyadi

Eddy Supriyadi, kinderoncoloog, Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta, Indonesië

Lees meer

Festus Njuguna

Festus Njuguna, kinderarts Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), Eldoret, Kenia

Lees meer
ONTDEK MEER

Onze Geschiedenis

Ons Team

Vacatures

Jaaroverzichten & Rekeningen
Doe je mee?

Samen kunnen we de kloof in de kinderkankerzorg dichten.

DONEREN