Vroege diagnose kinderkanker

We helpen meer kinderen om een diagnose te krijgen

Overleven begint met een vroege en nauwkeurige diagnose.

Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op succes.

Het is een kans die vaak wordt gemist. In sommige landen is het ziektebewustzijn zo laag dat de meeste gevallen niet worden gediagnosticeerd. En voor doorverwezen kinderen kunnen tekortschietende zorgtrajecten en beperkte diagnostiek tijd vergen die ze niet hebben.

Dit betekent dat het allemaal te laat gebeurt.

En zodra de kanker stadium 4 bereikt, is palliatieve zorg vaak de enige optie.

Maar met voorlichting en bewustwording kunnen we dit veranderen.

Zo leidde vorig jaar in Ghana onze Early Warning Signs-campagne (het trainen van eerstelijnsgezondheidswerkers om de symptomen van kinderkanker te herkennen) tot een toename van 28% in diagnoses. Ondanks de Covid-19 pandemie.

arts achter microscoop

Vroege diagnose is de sleutel tot overleving

Training van gezondheidszorgpersoneel over de vroege symptomen van kanker bij kinderen is essentieel voor het verbeteren van de diagnose en de overlevingskansen.

Het werk dat we doen

Vroege diagnose van kanker bij kinderen biedt hoop op betere resultaten. Daarom werkt World Child Cancer samen met gemeenschappen, gezondheidswerkers en partners om kinderen eerder te diagnosticeren.

Dit doen wij door:

  • Het publiek bewust maken van de vroege waarschuwingssignalen en symptomen van kanker bij kinderen.
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van doorverwijzingstrajecten voor patiënten.
Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat kinderen de diagnose krijgen die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Ontdek meer verhalen…

Gertjan Kaspers

Kinderoncoloog en directeur Outreach Prinses Máxima Centrum

Lees meer

Eddy Supriyadi

Eddy Supriyadi, kinderoncoloog, Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta, Indonesië

Lees meer

Festus Njuguna

Festus Njuguna, kinderarts Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), Eldoret, Kenia

Lees meer
ONTDEK MEER

Onze Geschiedenis

Ons Team

Vacatures

Jaaroverzichten & Rekeningen
Doe je mee?

Samen kunnen we de kloof in de kinderkankerzorg dichten.

DONEREN