Wie we zijn

Onze visie is een wereld waarin elk kind met kanker gelijke toegang heeft tot de beste behandeling en zorg

Het werk van World Child Cancer

Vijfentachtig procent van de kinderen met kanker woont in lage- en middeninkomenslanden. Stichting World Child Cancer steunt het Outreach Team van het Prinses Máxima Centrum die samenwerkt met lokale ziekenhuizen buiten Nederland. Het team verzorgt opleidingen, brengen kennis over en voorzien ziekenhuizen van apparatuur. Mensen leren dat kanker niet besmettelijk is en dat ze snel naar het ziekenhuis moeten gaan bij vermoedens van kanker. Ook krijgen ze te horen dat chemokuren altijd moeten worden afgemaakt. WCC bekijkt met overheden en verzekeringsmaatschappijen hoe arme kinderen met kanker financiële hulp kunnen krijgen.

Overlevingskansen van kinderen met kanker

Elk jaar worden wereldwijd ruim 400.000 kinderen getroffen door kanker. Het merendeel van deze kinderen (320.000) leeft in lage- en middeninkomenslanden waar de overlevingskans minder is dan tien procent, terwijl in rijke landen als Nederland de genezingskans op 75 procent ligt. Dat is onacceptabel.

Professionals van het Outreach-programma van het Prinses Máxima Centrum adviseren en onderwijzen buitenlandse zorgprofessionals, doen onderzoek, werken mee aan protocollen en geven richtlijnen om de genezingskans van kinderen met kanker wereldwijd te vergroten.

Dat werkt! In partnerziekenhuizen steeg de overlevingskans van kinderen met kanker van tien naar veertig procent. Door de samenwerking met partnerziekenhuizen beschikt het Prinses Máxima Centrum ook over meer data en onderzoeksmateriaal, en leert het centrum bijvoorbeeld over de werking van medicijnen bij verschillende etnische bevolkingsgroepen. Zo doet het Prinses Máxima Centrum toonaangevend onderzoek met internationale impact, waarvan ook Nederlandse patiënten profiteren.

World Child Cancer zet zich in voor het aanpakken van de wereldwijde ongelijkheid in de zorg van kinderkanker.

Onze visie is een wereld waarin elk kind met kanker gelijke toegang heeft tot behandeling en zorg.

Onze missie is om de diagnose, behandeling en ondersteuning van kinderen met kanker en hun families in lage- en middeninkomenslanden over de hele wereld te verbeteren.

De meeste vormen van kanker bij kinderen zijn te genezen

We weten dit omdat de overlevingskansen in het VK, de VS en Europa regelmatig boven de 80% liggen. Maar voor kinderen in lage- en middeninkomenslanden is de prognose somber. Met een overlevingskans van slechts 10%, gaan er elke dag bijna 1.000 jonge levens verloren aan kanker.

De oplossing bestaat

Er zijn nu onvoldoende zorgmedewerkers met de specialistische vaardigheden om kinderkanker te diagnosticeren en te behandelen. Door kennis en kunde delen op het gebied van kinderoncologie verbeteren we de zorg.

 

Vastbesloten om de ongelijkheid die er bestaat te verbeteren, werkt World Child Cancer NL samen met onze grootste partner het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en met partnerziekenhuizen in lage- en midden-inkomenslanden.
Lees meer over de vier pijlers die centraal staan in ons werk als organisatie

Behandeling verbeteren

Gezondheidszorg is een recht, geen voorrecht.
Behandeling verbeteren
Ontdek hoe we kinderen helpen de best mogelijke behandeling en zorg te krijgen, waar ze ook wonen.
Lees meer

Familie ondersteuning

Een succesvolle behandeling begint en eindigt met het hele gezin.
Familie ondersteuning
Ontdek hoe we werken om financiële, sociale en emotionele steun te bieden aan gezinnen in nood.
Lees meer

Vroege diagnose

Overleven begint met een vroege en nauwkeurige diagnose.

Vroege diagnose
Ontdek hoe we samenwerken met gemeenschappen, gezondheidswerkers en partners om het aantal gediagnosticeerde kinderen te verhogen.
Lees meer

Bewustwording

Kinderkanker de aandacht geven die het verdient.

Bewustwording
Ontdek hoe we samenwerken met de WHO om de overlevingskansen van kinderkanker te verhogen tot 60% en tegen 2030 een miljoen levens te redden.
Lees meer
We kunnen dit niet zonder uw steun. Fijn dat u de tijd hebt genomen om meer te weten te komen over ons werk. Er is veel te doen.

Onze structuur

World Child Cancer is een wereldwijde organisatie, bestaande uit vestigingen in de UK, VS en Nederland.

Doe je mee?

Samen kunnen we de kloof in de kinderkankerzorg dichten.

ONTDEK MEER

Onze Geschiedenis

Ons Team

Vacatures

Jaaroverzichten & Rekeningen
DONEREN